Terra
1500 yıllık Bizans tuğlasının günümüzde canlanmış formudur. Geniş derz aralıkları (3cm) ve yatay eksende uzun yapısıyla eski kalelerin duvarlarında (özellikle de tonozlarda) sıklıkla rastlanmaktadır. Kenarlarının kırıklı yapısı antik karakterini yansıtır.

Top